Privacy verklaring

Privacy verklaring

 1.     Familiehulp respecteert uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden door Familiehulp verzameld en gebruikt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Familiehulp vzw (ondernemingsnummer 0409.533.604). U kan Familiehulp contacteren op het adres van haar maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 294, via www.Familiehulp.be, op telefoonnummer [invullen] en faxnummer [invullen] of per email op: [invullen]

 2.     De verzameling van uw persoonsgegevens

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld? U heeft de mogelijkheid om Familiehulp via deze website te contacteren over o.m. dienstverlening en tewerkstelling. Hierbij wordt u gevraagd persoonsgegevens aan ons over te maken (o.m. naam, adres, telefoonnummer). Ook verkrijgen we persoonsgegevens wanneer u per e-mail of op een andere manier contact met ons opneemt voor informatie over o.m. dienstverlening of tewerkstelling.

Naast de persoonsgegevens die uzelf verstrekt, kunnen er bij uw bezoek van de Familiehulp website gegevens worden verzameld en verwerkt omtrent uw computer of mobiel apparaat en uw bezoek van de website, zoals het IP-adres (Internet Protocol) van uw apparaat en de pagina’s die u bezoekt.

 3.     Het gebruik van uw persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt voor een of meerdere van volgende doeleinden:

- om de door u gevraagde informatie te verstrekken

- om de door u gewenste dienstverlening te realiseren

- voor wervings- en selectiedoeleinden in het kader van vacatures waarvoor u solliciteert

- voor het aangaan van een contract of contractbesprekingen met u

- voor analysedoeleinden, het ontwikkelen en verbeteren van onze dienstverlening, van onze website en van uw gebruiksgemak van onze website

Wij zullen uw persoonlijke informatie (waaronder uw e-mailadres) niet gebruiken voor direct marketing tenzij u ons daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven  kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken het versturen van een e-mail naar het onder punt 1 vermelde e-mail adres. Of u kunt zich uitschrijven via de link ‘Uitschrijven’ onderaan elke Familiehulp e-mail.

4.     Het meedelen van uw persoonsgegevens aan derden

Familiehulp deelt uw persoonsgegevens in principe niet mee aan derden. Dit kan wel gebeuren in de volgende gevallen (1) in het kader van een overeenkomst met dienstenleveranciers betreffende de uitvoering van specifieke taken door deze leveranciers voor Familiehulp (2) in het kader van de samenwerking tussen Familiehulp en andere vzw’s van de Familiehulp groep (3) indien Familiehulp daartoe wettelijk verplicht is. De zorg en-of dienstverleningscontracten die u met Familiehulp zou sluiten, kunnen nog andere uitzonderingen bevatten.

5.     De beveiliging van uw persoonsgegevens

Familiehulp verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

 6.     Bewaarperiode

 Familiehulp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

 7.     Uw rechten van toegang, verbetering en verzet

 U heeft het recht om  kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen. U kunt dit recht uitoefenen door het versturen van een e-mail of brief (zie contactgegevens onder punt 1).

 U kan zich op grond van de Privacywet van 8 december 1992 verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ingeval van zwaarwichtige en gerechtvaardigde  redenen door een e-mail of brief te sturen naar Familiehulp (zie contactgegevens onder punt 1).

 8.     Cookies

 Een 'cookie' is een klein gegevensbestandje dat door een website op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. Door de cookies te aanvaarden die worden gebruikt op de Familiehulp  website kunnen wij toegang krijgen tot informatie over uw surfgedrag. Familiehulp maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (cookies zorgen er bv voor dat u wordt herkend bij een herhalingsbezoek aan de Familiehulp website) en voor de verzameling van websitestatistieken onder de bezoekers aan onze website.

 De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt echter cookies weigeren of selectief aanvaarden door de voorkeuren in uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, zijn bepaalde functies van de Familiehulp website mogelijks niet beschikbaar en/of worden bepaalde webpagina's mogelijks niet naar behoren weergegeven.

 Familiehulp gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst, om te begrijpen hoe de gebruikers van de Familiehulp website deze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het verbeteren van de Familiehulp website.

 Google kan de informatie, die via Google Analytics cookies wordt verkregen over uw gebruik van de Familiehulp website (met inbegrip van het IP-adres van uw computer), overbrengen naar en opslaan op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten te maken over de activiteit op de website en aanverwante diensten aan te bieden.  Google kan deze informatie aan derden overmaken indien Google hiertoe rechtens wordt verplicht of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Familiehulp maakt gebruik van de volgende mogelijkheden die Google Analytics biedt om uw privacy beter te beschermen: (1) IP-masking:  Dit houdt in dat  uw IP-adres door Google wordt verkort (2)  Google Analytics-gegevens worden niet gedeeld met andere diensten en producten van Google.

 Indien u niet wenst dat gegevens worden verzameld door Google Analytics dan kunt u, naast het weigeren van cookies via uw browser, ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Nadere informatie hierover vindt u op Google Analytics Opt Out ; nadere informatie over het privacybeleid van Google Analytics vindt u op:  Google Analytics Privacy

 9.     Akkoord met Privacy en Cookie verklaring

 Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacy en Cookie verklaring.

 Zolang u op www.Familiehulp.be surft zonder het gebruik van cookies uitdrukkelijk te weigeren,  gaat u akkoord met het gebruik van de cookies.

 10.   Links

 Deze website kan “links” bevatten. “Links” zijn koppelingen of referenties naar andere websites. Familiehulp heeft geen controle over deze andere websites en deze Privacy en cookie verklaring is niet van toepassing op deze andere websites. Familiehulp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en evenmin voor de producten of diensten die erop worden vermeld. Wij raden u aan om de Privacy verklaring te raadplegen van elke website die u bezoekt.

 11.   Wijzigingen

 Familiehulp behoudt zich het recht voor om deze Privacy en Cookie Verklaring met onmiddellijke ingang te wijzigen.  

 12.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 Het Belgische recht is van toepassing op deze verklaring. De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd.