Opvang ziek kind

Opvang ziek kind

Woon je in regio Brugge, regio Kortrijk of regio Leuven? Ben je op zoek naar iemand om je ziek kind thuis op te vangen en te verzorgen? Dan kan je een beroep doen op opvang ziek kind van Familiehulp.

afb_Opvangziekkind

Wat is opvang ziek kind?

Onze verzorgenden komen bij je thuis om je ziek kind op te vangen en te verzorgen. Ze kunnen ook medicatie toedienen (op voorwaarde dat je over een ondergetekend medicatieattest beschikt) en aangepaste maaltijden bereiden.

Opvang ziek kind biedt kwalitatieve opvang en zorg voor acuut zieke kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

Wat kost opvang ziek kind?

Als ouder betaal je een forfait per uur.